Jak nabídnout seniorům pomoc

Jak nabídnout pomoc seniorům ve vlastní rodině
v situaci pandemie koronaviru

Tento materiál vznikl v rámci výuky na Katedře psychologie
FSS MU pod vedením Mgr. Zuzany Masopustové, Ph.D. a je
určen k volnému šíření. Autorky: Bc. Jana Fikrlová a Bc. Tereza Kašková
Letáky ke stažení – soubor se stáhne do počítače

Proč senioři potřebují pomoc? Senioři jsou riziková skupina.
Senioři patří mezi ty z nás, kterým hrozí těžký průběh onemocnění COVID-19. Větší ohrožení představuje koronavirus také pro lidi s oslabenou imunitou, s chronickým kardiovaskulárním onemocněním, s diabetem (cukrovkou) nebo s astmatem. Někteří senioři mohou spadat do více rizikových skupin zároveň.
Je proto důležité, aby senioři během nouzového stavu dodržovali doporučení a pokud možno neopouštěli své domovy. Zároveň se pochopitelně neobejdou např. bez léků či potravin. Nutnost zůstat doma je náročná také psychicky.

Jak pomoci seniorům ve vlastní rodině?
Řada z nás má v rodině seniory, kterým může v tomto těžkém období nabídnout pomoc. Můžete jim například donést nákup nebo  vyzvednout léky a nechat je za dveřmi. Pokud bydlíte daleko nebo jste sami chronicky nemocní, můžete seniora propojit s někým, kdo
nabízí pomoc v místě jeho bydliště. Pomáhat můžete také slovem – třeba po telefonu nebo e-mailem.

Jak pomoc nabídnout?

Pomoc nabídněte vy
Pro psychickou pohodu seniorů je důležité, aby si udržovali co největší samostatnost i v pokročilém věku. Její omezení pro ně může být  nepříjemné a ohrožující. Říct si o pomoc proto může být těžké.

Zkuste jim to usnadnit tím, že pomoc nabídnete vy.
→ Senior může mít obavy, že vás otravuje.
→ Někteří senioři se mohou cítit nesamostatně.
→ Pro seniora může být ponižující, že je “odkázaný” na pomoc druhých.
→ Senior může také očekávat, že se nabídnete sami a že se vás “nebude muset prosit”.

Pozor na slova – nepoučujte a nezakazujte
Vyhněte se zakazování nebo poučování. Raději nabízejte. Můžete mít pocit, že se senior chová nerozumně. Seniora ale nepřesvědčíte tím, že ho budete poučovat nebo s ním mluvit jako s dítětem. Naopak – pro seniora to je ponižující, ztrácí k vám důvěru a vašim radám může začít vzdorovat.
Zajímejte se o názor seniora → nepředpokládejte, že víte, co senior potřebuje.
“Jdu teď do obchodu. Můžu ti taky něco vzít a nechat ti tašku za dveřmi. Co bys potřeboval/a koupit?”

Dejte najevo, že jste pomohli rádi
Zmiňte, že jste rádi, že si od vás senior nechal pomoct. Dáte tím jasně najevo svůj zájem a předejdete obavám ze strany seniora, jestli vás neotravuje. To, že seniorovi vyzvednete léky, donesete nákup nebo mu pravidelně zavoláte pomůže nejen seniorovi, ale i vám – máte jistotu, že má vše potřebné a nevystavuje se zbytečnému riziku. Nebojte se to přiznat.
“Jsem rád/a, že si teď častěji voláme.”
“Taky jsem hned klidnější, když vím, že máš nakoupeno na příštích pár dní.”
“Jsem rád/a, že jsi mě nechal/a vyzvednout ti ty léky.”
“Dělá mi radost, když pro tebe můžu něco udělat.”

Jak pomoc nabídnout?

Nabídněte, že se vám může ozvat
Zkuste seniorovi připomenout, že vám může zavolat nebo napsat, když bude chtít.
“Kdybys něco potřeboval/a, klidně mi zavolej.”
“Když si budeš chtít popovídat, můžeš mi zavolat nebo napsat SMSku.”
Můžete také zmínit bezplatné linky, na které může senior zavolat, pokud bude pociťovat obavy nebo potřebovat informace.
Senior telefon ŽIVOT 90: 800 157 157 (24 hodin denně)
Linka seniorů: 800 200 007 (od 8:00 do 20:00)

Zaveďte rutinu
Pokuste se vytvořit rutinu a nezůstávejte jen u jednorázové pomoci. Seniorovi můžete např. nabídnout, že mu budete volat každý den ve stejný čas nebo mu pravidelně nosit nákup.
Nezapomeňte se seniora zeptat, co vyhovuje jemu. Může se stát, že pomoc nabídlo více členů rodiny nebo že seniorovi víc vyhovuje telefonovat si obden .
“Napadlo mě, že bych ti mohl/a volat každý den v pět odpoledne, až přijdu z práce. Vyhovovalo by ti to takhle?”
“Ten nákup ti můžu klidně nosit pravidelně. Jaké dny by se ti hodily?”

Nenechte se odradit
Vaše nabídka nemusí seniora nadchnout tak, jak jste možná čekali. Připravte se i na možnost, že na ni zareaguje odmítavě. To ale neznamená, že nemá smysl se dál snažit.
“Stejně budu klidnější, když si zítra zavoláme.”
“Mně by to udělalo radost, kdybych ti ten nákup mohl/a donést.”
“Kdyby sis to přeci jen rozmyslel/a, tak zavolej nebo mi napiš.”
Nebo zkuste pomoc za pár dní nabídnout znovu.