Roušky

  • Roušky vám nejsnáze zajistí: 
  • rodina a sousedé
  • místní radnice
  • městské i neziskové sociální služby 
  • dobrovolníci a neziskové organizace v okolí (Skaut, organizace pro seniory…)
  • damerousky.cz
  • sijemerousky.cz
  • Linka seniorů 800 200 007 – roušku vám dovezou skauti